Інтелектуальні ігри з фізики

Здобувачі освіти  груп СТВ-108, СТВ-109, КК-208, КК-209  стали учасниками  інтелектуальної гри  «Бої інтелектів» з фізики, де  програма чергувалася  різними конкурсами: це і утворення фізичних термінів із поданих складів слова, розгадування за портретом  прізвище вченого, розпізнавали фізичний прилад, а останнім конкурсом був конкурс – експериментальний. Здобувачі освіти використовували досліди із найпростішого устаткування та побутових приладів. А ще пригадали цікаві факти, історичні відомості, інформацію про відкриття й здобутки видатних фізиків. Більше терпіння та наполегливості у досягненні мети проявила команда здобувачів освіти  групи  КК-209, яка і стала переможницею.  Цікаві вікторини  були підготовлені для кухарів – це  «Фізика на кухні» та для трактористів – «Фізична вікторина».

    Для здобувачів освіти  груп КК-208 та КК-209 було проведено  змагання юних фізиків «Вустами немовляти» .Переможницею групи КК-208 є Мукан Діана, а групи КК-209-Полякова Марія. Вони отримали сертифікати з фізики. Було створено лепбук на тему «Найважливіші  сторінки історії «Від вогню до інтернету»».

  Предметні тижні, як один із видів  позакласної роботи з фізики і математики є ефективним засобом  формування предметної й ключових компетентностей учнів. Під час проведення заходів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Здобувачі освіти не лише виявляють знання, а й демонструють здатність і досвід ефективного застосування цих знань  у запропонованій їм штучній ситуації.

 Ми вважаємо, що проведення таких заходів під час предметних Тижнів розвиває інтерес здобувачів освіти до вивчення предмету, творчу уяву, художній смак, навички змагання, логічне та просторове мислення, посилює пізнавальну мотивацію, підвищує інтерес до активної творчої та самостійної діяльності, формує навички самостійності.