Методичні комісії

Методична комісія – це добровільне об’єднання викладачів відповідного напрямку, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного викладача, їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей, впровадження нових педагогічних навчальних технологій.

            Методичні комісії є основним масовим методичним органом, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в освітній процес.

У Барвінківському професійному аграрному ліцеї працює три методичні комісії:

  • Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Працює над проблемою: «Формування професійної компетентності педагогів в умовах інформатизаціі»

  • Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки.

Проблема над якою працює: «Формування в здобувачів освіти прагнення і здатності до раціональної, продуктивної, творчої діяльності як ефективний засіб підготовки конкурентоспроможного робітника».

  • Методична комісія з виховної роботи.

Проблема над якою працює: «Створення умов для розвитку та становлення свідомого громадянина, духовно і фізично досконалої, здорової, соціально активної, творчої особистості».

  • Творча група з інноваційної діяльності

Працює над проблемою: «Формування успішної особистості здобувача освіти шляхом використання нових інформаційних технологій»