НАШІ УСПІХИ

При підготовці майбутніх кухарів і кондитерів в умовах дистанційного та змішаного навчання необхідно швидко орієнтуватись та діяти ефективно, обираючи легкі, зручні, зрозумілі інструменти. Одним з таких є Padlet – віртуальна інтерактивна дошка, яку можна ефективно використовувати для візуалізації результатів навчання. Під час опанування здобувачами освіти предметів професійно-теоретичної підготовки її можна ефективно використовувати як інструмент збору інформації від всіх учасників освітнього процесу в одному місці. Наприклад, після виконання лабораторно-практичної роботи з «Технології приготування їжі» здобувачам освіти груп КК-207 та КК-208 цікаво подивитися на результати одногрупників, порівняти їх зі своїми. Отримавши посилання, вони розміщували на ній результати своїх робіт