Сучасне устаткування

Сучасне устаткування дозволяє частково або повністю автоматизувати весь технологічний процес приготування кондитерських виробів – від підготовки сировини, до випікання та оздоблення борошняних кондитерських виробів.
Для кожного кондитерського виробництва набір устаткування буде своїм. Це залежить від спеціалізації виробництва, асортименту продукції, що випускається і його обсягу.
В цілому раціональний підбір устаткування дає змогу налагодити випуск досить широкого асортименту виробів на обмежених площах. Крім того, висока «гнучкість» такого виробництва дає можливість швидко реагувати на змінювані потреби ринку, переходячи до випуску найбільш популярних виробів.
Тому під час дистанційного навчання є необхідним постійно удосконалювати професійні навички здобувачів освіти та впроваджувати сучасні технології під час проведення онлайн уроків. Уроки проводяться згідно планів та методичних рекомендацій.