Світ фізики-необмежений

В процесі вивчення фізики у ліцеї слід не тільки подати здобувачам освіти систему наукових знань, але і озброїти їх цілою низкою умінь і навичок пізнавального і практичного характеру.

На уроках фізики викладачка використовує такі практичні методи навчання: інтерактивні вправи, лабораторні роботи, дидактичні ігри, дослідницьку діяльність, індивідуальну діяльність та метод проєктів. Які дозволяють формувати практичні навички  та посилити зацікавленість до предмету, активізувати навчальну діяльність здобувачів освіти  на уроці.

Одним з елементів інноваційних технологій на уроках фізики   є створення проблемних ситуацій на етапі створення мотивації при вивченні теми.

            Особливу увагу викладачка приділяє на уроках фізики та астрономії дослідницькій діяльності та методу проєктів. Технологію проєктів вважають технологією XXI століття. Добре зарекомендувала себе практика виконання творчих проектів, наприклад,

 з фізики згідно програми протягом навчального року наприкінці кожної теми запланований урок – проєктів.

      Підготовка та захист творчих проєктів сприяє формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів; розвитку ініціативності, навичок співробітництва; навчає бачити проблеми й приймати рішення; вчить їх умінню здобувати й використовувати інформацію; розвиває навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності. Основною вимогою творчих проєктів є конкретний, «відчутний»      результат   діяльності:   презентація,  доповідь  тощо.

     Досліди та експерименти можна використовувати на різних етапах  уроку.  На уроках вивчення нового матеріалу, експеримент використовую, як створення проблемної ситуації; на уроках закріплення нового матеріалу добираю дослідницькі задачі таким чином, щоб учні могли якомога ближче наблизитися до реального життя, на уроках узагальнення учні самі пропонують досліди, що пояснюють певні явища.

      Завдання пропонує для здобувачів освіти   творчого характеру: виконати досліди в домашніх умовах, сфотографувати процес проведення їх, пояснити ці досліди, та оформити свій міні – проєкт у вигляді презентацій, при можливості продемонструвати свої досліди  здобувачам освіти.