укр | рус
ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР
Логiн:
Пароль:
M U
АРХIВ НОВИН
< >
» «Виробниче навчання»
06.03.2020
«Сьогодні свято у дівчат»
05.03.2020
«Привітання викладачів-пенсіонерів з 8 Березня»
27.02.2020
Засідання методичної комісії
21.02.2020
Поетапна кваліфікаційна атестація
21.02.2020
«Сильна мова – успішна держава»
«Виробниче навчання»

План самоосвітньої діяльності з виробничого навчання

з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)

з 30.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

група ОС-420

 

 

Дата

 

№ уроку

 

Тема

 

Основні джерела до теми

 

Самостійна робота  до заняття

 

Форми контролю

 

30.03.2020

 

10

(55-60)

 

Складання та заповнення первинних документів

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити) тему 4 «Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку» (стор. 86-96)

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота.

Відправити на

kiyah_natali@ukr.net

 

Навчальний посібник

В.Я. Басараб та ін.

«Бухгалтерський облік у схемах і таблицях».

 

 

Опрацювати (повторити) тему 5 «Спостереження, Документація та інвентаризація» (стор. 53-57)

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

 

Виконати:

Практичні завдання 6.1 та 6.2  (с. 72-73)

 

03.04.2020

 

11

(61-66)

 

Складання та заповнення облікових регістрів

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити) тему 4 «Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку» (стор. 96-97)

 

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота

Відправити на

kiyah_natali@ukr.net

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

Скласти обліковий реєстр:

Журнал реєстрації господарських операції Виконати:

Практичне завдання 4.13  (стор. 55-59)

 

 

План самоосвітньої діяльності з виробничого навчання

з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)

з 06.04.2020 р. по 10.04.2020 р.

група ОС-420

 

 

Дата

 

№ уроку

 

Тема

 

Основні джерела до теми

 

Самостійна робота  до заняття

 

Форми контролю

 

06.04.2020

 

10

(67-72)

 

Інвентаризація, порядок її проведення     

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити): тема 4.6  «Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку» (стор. 104-110)

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота.

Відправити на

kiyah_natali@ukr.net

 

Навчальний посібник

В.Я. Басараб та ін.

«Бухгалтерський облік у схемах і таблицях».

 

 

Опрацювати (повторити): тема 5.3  «Суть інвентаризації, завдання та її види» (стор. 59-63)

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

Дайте відповіді  на:

питання для самоперевірки (с. 64) та контрольну тести (с. 64-66).

Виконати:

Практичне завдання 5.3  (с. 66 - 67)

 

09.04.2020

 

11

(73-78)

Виправлення помилок в первинних документах та облікових регістрах.

Підсумковий урок з теми. 

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити) тема 4.3  «Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах» (стор. 97-99)

 

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота

Відправити на

kiyah_natali@ukr.net

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

Скласти обліковий реєстр:

Журнал реєстрації господарських операції Виконати:

Практичне завдання 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 5.10 (стор. 66-69)

 

 

 

План самоосвітньої діяльності з виробничого навчання

з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)

з 13.04.2020 р. по 17.04.2020 р.

група ОС-420

 

 

Дата

 

№ уроку

 

Тема

 

Основні джерела до теми

 

Самостійна робота  до заняття

 

Форми контролю

 

13.04.2020

 

14

(79-84)

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

 

Тема уроку:

Формування статутного капіталу , формування та облік резервного, пайового, додаткового, вилученого, неоплаченого, нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити):  розділ 10  «Формування та облік власного капіталу» (с. 546-560)

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота.

 

Відправити на

kiyan_natali@ukr.net

 

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

 

Виконати:

Практичне завдання  11.8 (с. 106)

Виконання підсумкової тематичної роботи

Відправити на

kiyan_natali@ukr.net

 

 

Додаток 1

 

Роботу виконати в зошитах для підсумкової тематичної атестації

 

16.04.2020

 

15

(85-90)

Синтетичний та аналітичного облік власного капіталу; облік забезпечення майбутніх витрат та платежів; облік цільового фінансування та цільових надходжень. 

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити): розділ 10  «Формування та облік власного капіталу» (с. 546-560)

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота

Відправити на

kiyan_natali@ukr.net

 

 

Скласти:

Кореспонденцію рахунків з обліку власного капіталу акціонерного підприємства (табл. 10.4а стор. 557-558)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ТЕМАТИЧНА ЗАДАЧА

по темі «Відпрацювання обліку»

       І рівень   -   3 бали

Завдання 1. За даними залишків синтетичних рахунків на 01.09.20__р. скласти

                      початковий баланс.

Завдання 2. Вказати коди рахунків.

Завдання 3. За даними балансу відкрити синтетичні та аналітичні рахунки і записати в

                      них початкові залишки.

      ІІ рівень   -   3  бали

Завдання 4. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за місяць та вказати

                      кореспонденцію рахунків.

Завдання 5. Підрахувати загальну суму за Журналом реєстрації господарських операцій.

Завдання 6. Записати господарські операції на бухгалтерські рахунки методом подвійного

                      запису.

     ІІІ рівень  -   3  бали

Завдання 7. Підрахувати за кожним рахунком обороти за дебетом і кредитом.

Завдання 8. Визначити кінцеві залишки.

Завдання 9. Скласти кінцевий баланс.

    ІУ рівень  -   3  бали

Завдання 10. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.

Завдання 11. Звірити підсумки оборотів синтетичних та аналітичних рахунків з даними

                        оборотних відомостей та Журналом реєстрації господарських операцій.

Завдання 12. Зробити висновки.

 

Залишки за синтетичними рахунками на 01.09.20__ р.

 з/п

Назва рахунку

Варіант

І

ІІ

1.

Основні засоби

680100

530000

2.

Розрахунки за податками

7000

4000

3.

Розрахунки з підзвітними особами

300

250

4.

Матеріали

52000

34000

5.

Розрахунки з оплати праці

1000

14000

6.

Виробництво

9200

8500

7.

Розрахунки з постачальниками

13000

15

8.

Готова продукція

10800

14000

9.

Короткострокові кредити

4000

10000

10.

Каса

100

250

11.

Статутний капітал

751000

582000

12.

Поточний рахунок

42500

38000

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій за місяць

з/п

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція

рахунків

І варіант

ІІ варіант

Д

К

1.

Надійшли матеріали від постачальників

26000

33000

 

 

2.

Витрачено матеріали у виробництві

70000

62000

 

 

3.

Нарахована заробітна плата робітникам виробництва

17000

15500

 

 

4.

Отримано з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати

10000

14000

 

 

5.

Видано з каси заробітну плату

9500

13000

 

 

6.

Повернено в банк на депонент невиплачену заробітну плату (суму визначити)

?

?

 

 

7.

Надійшло в касу з банку на поточні витрати

280

210

 

 

8.

Оприбутковано на склад готову продукцію із виробництва за фактичною собівартістю

81000

85000

 

 

9.

Видано у підзвіт:

   а) завгоспу Медвідь І. І. на поточні витрати

   б) секретарю Величко О. О. на придбання

       канцтоварів

 

170

       100

 

110

60

 

 

10.

Здано звіт про використані кошти:

   а) Медвідь І. І.

   б) Велично О. О.

 

280

220

 

200

120

 

 

11.

Повернено в касу невикористані підзвітні кошти:

   а) Медвідь І. І.

   б) Величко О. О.

 

 

170

-

 

 

60

30

 

 

12.

Перераховано заборгованість постачальникам

30000

20000

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Залишки на аналітичних рахунках

 до синтетичного субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Прізвище підзвітної особи

Сума, грн.

І варіант

ІІ варіант

Медвідь І. І. – завгосп

280

150

Величко О. О. - секретар

20

100

 

300

250

 

 


План самоосвітньої діяльності з виробничого навчання

з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)»

з 21.04.2020 р. по 24.04.2020 р.

група ОС-420

 

 

Дата

 

№ уроку

 

Тема

 

Основні джерела до теми

 

Самостійна робота  до заняття

 

Форми контролю

 

23.04.2020

 

16

 (91-96)

 

Тема № 5.

Облік коштів, розрахунків та інших активів

 

Тема уроку:

 

Облік касових операцій 

 

Підручник

Н. М. Ткаченко «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України»,-К.:А.С.К.

 

 

Опрацювати (повторити): Розділ 8. «Облік грошових коштів» тема 8.7  «Облік касових операцій» (стор. 502-519)

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит з виробничого навчання.

Самостійна робота.

Відправити на

kiyan_natali@ukr.net

 

 

Навчальний посібник

В.Я. Басараб та ін.

«Бухгалтерський облік у схемах і таблицях».

 

 

Опрацювати (повторити): тема 7  «Облік грошових коштів»» (стор. 85-93)

 

Робочий зошит для ЛПЗ,

Д.І. Шеленко, В. Я. Басараб

 

Дайте відповіді  на:

питання для самоперевірки 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 (с. 76) та контрольні тести  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 (с. 76-77).

Опрацювати завдання 7.1 та 7.2  (с. 77-78).

Виконати:

Практичне завдання 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10  (с. 79 – 81)                                 

ПОШУК ПО САЙТУf3
f3
f3
ped
Фанки Лайн 
© 2007 ""