укр | рус
ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР
Логiн:
Пароль:
M U
АРХIВ НОВИН
< >
» «ФІЗИКА»
06.03.2020
«Сьогодні свято у дівчат»
05.03.2020
«Привітання викладачів-пенсіонерів з 8 Березня»
27.02.2020
Засідання методичної комісії
21.02.2020
Поетапна кваліфікаційна атестація
21.02.2020
«Сильна мова – успішна держава»
«ФІЗИКА»


 

ПЛАН 

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 12.03.2020 по 20.03.2020

 

Група КК-207

 

Дата

№ уроку

Тема

План

Самостійна робота

   Джерела

Форма контролю

17.03.2020

41

Навчальний проект №2

Захист навчальних проектів

Інтернет

Інтернет

Підготувати проекти на теми:

1.«Внесок вітчизняних учених і конструкторів у справу освоєння космосу»

2. «Власна схема космічної ракети майбутнього»


ПЛАН 

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 23.03.2020 по 27.03.2020

 

Група КК-207

 

24.03.

2020

42

Імпульс, закон збереження імпульсу

1.Імпульс тіла.

2. Взаємодія тіл у замкнутій системі.

3.Закон збереження імпульсу та його застосування.

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

§ 17, с.109-115

 

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дати письмові відповіді на запитання для самоперевірки на с. 115

2.Виконати вправу до § 17

 
ПЛАН

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Група КК-207

 

Дата

№ уроку

Тема

План

Самостійна робота

   Джерела

Форма контролю

31.03.

2020

46

Практикум із розв`язування задач. Самостійна робота №6

1.Розв`язування

задач

2. Написання самостійної роботи

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

1.Приклади розв`язування фізичних задач на застосування законів збереження, с.122-127

 

2.Задачі для самостійного

розв`язування, с.127-129 (1-3, 4-6,9—11, 26)

 

 

 

 

М.В. Головко,

Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

 Київ: Педагогічна думка, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Записати розв`язані задачі в зошит

2. Розв`язати зазначені задачі

02.04.2020

47

Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістсь-кий закон додавання швидкостей

1.Спеціальна теорія відносності. Постулати спеціальної теорії відносності.

2.Швидкість світла у вакуумі.

3.Відносність одночасності подій.

4.Відносність довжини.

5.Відносність часу.

Релятивістський закон додавання швидкостей.

6.Закон взаємозв`язку маси та енергії.

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

1.§20,21, с. 133-141

 

 

 

 

 

 

2. Задачі, с. 142

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Опрацювати матеріал,

дати відповіді на запитання для самоконтролю, с.142

 

2. Розв`язати

вказані задачі

 

 

02.04.2020

48

Практикум із

розв`язування задач.

Самостійна робота № 7

1.Розв`язування

задач

2. Написання самостійної роботи

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

1. Вправа до § 21, с.142

 

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Розв`язати

вказані задачі

 

 

 


ПЛАН

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 06.04.2020 по 10.04.2020

  

Група КК-207

 

Дата

№ уроку

Тема

План

Самостійна робота

   Джерела

Форма контролю

07.04.

2020

49

Контрольна робота № 3 із теми

«Механіка»

Виконання контрольної роботи

Інтернет

 

 

Інтернет

 

 

 

 

 

Виконати   нижче

зазначені завдання контрольної роботи

09.04.

2020

50

Навчальний проект №3

Повідомлен-ня, презентації

Інтернет

 

 

 

Інтернет

 Підготувати проекти

на теми:

1.Основні положення

 СТВ та їхні наслідки.

2.Застосування законів збереження в механіці.

3.Імпульс. Закон збереження імпульсу.

09.04.

2020

51

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

 

Атоми і молекули. Будова атома.

Сучасні дослідження будови речовини. Наноматеріали

 

 

 

 

 

1.Історія вивчення атома.

2.Сучасні дослідження будови речовини.

3. Наноматеріа-ли.

4.Визначення дослідним шляхом маси та розмірів молекул.

5.Відносна молекулярна маса.

6.Молярна маса.

7. Число Авогадро.

8.Кількість речовини.

9.Молярний об'єм.

10. Концентрація.

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

1.§22, с.144-148

 

 

2.Вправа до §22, с. 149-150

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Написати опорний конспект

 

2. Виконати зазначені завдання

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

 

Рівень 1

 

1.Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання.

 

А Імпульс                                           1) Дж

Б  Енергія                                           2) м/с

В Маса                                                3) кг·м/с

Г Швидкість                                       4) кг

 

2.Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

 

А Енергія                                            1) p

Б Імпульс                                            2) E

В Зміна імпульсу                                3) m

Г Маса                                                4) Δp

 

3.На ракеті, швидкість якої відносно Землі дорівнює 0,85с, увімкнули прожектор у напрямку руху ракети. Чому дорівнює швидкість поширення світла відносно Землі?

 

А 0,85с

Б 1,85с

В 0,25с

Г 1с

4. Тіло масою 5 кг рухається зі швидкістю 10 м/с. Чому дорівнює його кінетична енергія?

 

А 250 Дж

Б 500 Дж

В 125 Дж

Г 50 Дж

 

5. Два тіла масою 60 та 80 кг рухається назустріч одне одному зі швидкостями 8 та 6 м/с відповідно. Чому дорівнюватиме швидкість тіл після абсолютно непружного удару?

 

А 7 м/с

Б 2 м/с

В 0 м/с

Г 14 м/с

 

6. Для того щоб збільшити потужність механізму в 3 рази необхідно

 

А зменшити виконану за той самий час роботу втричі;

Б зменшити час виконання роботи втричі;

В збільшити роботу в 3 рази при зменшенні часу її виконання в 3 рази;

Г зменшити роботу в 3 рази при збільшенні часу її виконання в 3 рази.

 

Рівень 2

 

7.Два літаки однакової маси летять на однаковій висоті. Швидкість другого літака в 1,5 рази більша за швидкість першого. У якого літака більша потенціальна енергія? Поясніть свою відповідь.

8. Два космічних кораблі рухаються відносно нерухомого спостерігача рівномірно і прямолінійно  у протилежних напрямках зі швидкостями 0,6с та 0,7с. Визначте відносну швидкість кораблів.

 

Рівень 3

 

9.Рух матеріальної точки описано рівнянням x=5-4t+2t². Обчисліть імпульс тіла через 5с та 7с після початку відліку часу, якщо маса тіла дорівнює 400 г.

 

Рівень 4

 

10.Пружину жорсткістю 40 н/м стиснули на 5 см. Розпрямляючись, ця пружина штовхає в горизонтальному напрямі  кульку масою 10 г. Визначте швидкість кульки моме

 

 

ПЛАН

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 13.04.2020 по 17.04.2020

 

Група КК-207

 

Дата

№ уроку

Тема

План

Самостійна робота

   Джерела

Форма контролю

14.04.

2020

52

Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

1.Визначення МКТ. Рух ()

2. Визначення макроскопічних тіл.

3.Основні положення МКТ.

4. Тепловий рух молекул речовини.

5.Дифузія.

6. Броунівський

рух (визначення, пояснення, приклади прояву).

7. Порівняння властивостей газів, рідин та твердих тіл.

 

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

§23, с.150-154

 

М.В. Головко,

Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

 Київ: Педагогічна думка, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дати відповіді на запитання для самоперевірки,

 с. 154.

2. Розв'язати вправу до §23 (3-6)

3.Підготуйте повідомлення про використання явища дифузії в техніці, на виробництві, в побуті.

 

 

16.04.

2029

53

Ідеальний газ. Тиск газу.   Основне рівняння МКТ ідеального

Газу.

 

1.Поняття моделі.

2.Ідеальний газ.

3.Визначення тиску.

4.Середня квадратична швидкість руху  молекул.

5.Середня кінетична енергія молекул ідеального газу.

6. Основне рівняння МКТ.

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

§24, 25, с. 155-162

 

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Написати опорний конспект із зазначених параграфів.

2. Знайдіть інформацію про те, за якими ще моделями, крім ідеального газу, користуються у фізиці.

16.04.

2020

54

Абсолютна шкала температур

1.Стан теплової рівноваги.

2.Температура.

3.Вимірювання температури. Термометри.

4.Температурна шкала Цельсія.

5.Температурна шкала Кельвіна.

6.Середня кінетична енергія молекул одноатомного ідеального газу.

7.Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу.

8. Дослід Штерна.

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

§25, с. 162

 

М.В. Головко, Ю.С. Мельник,Л.В. Непорожня,

В.В.Сіпій

Фізика,

«Фізика(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Написати опорний конспект

із зазначеного параграфа.

2. Знайти інформацію про температурні шкали Реомюра та Фаренгейта.

 


 

ПЛАН

САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

з 21.04.2020 по 23.04.2020

 

Група КК-207

 

Дата

№ уроку

Тема

План

Самостійна робота

   Джерела

Форма контролю

21.04.

2020

55

Практикум із розв'язування задач

Розв'язання задач

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

Вправа до §25, с.163

 

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати зазначену вправу

23.04.

2020

56

Практикум із розв'язування задач.

Самостійна робота № 8

Розв'язання задач

самостійної роботи

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

Виконати самостійну роботу, яка знаходиться  внизу

23.04.

2020

57

Рівняння стану ідеального газу

1.Рівняння стану ідеального газу.

2.Об'єднаний газовий закон (рівняння Клапейрона)

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

§26, с.165

 

М.В. Головко,Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В.Сіпій

Фізика, «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)»,  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Написати конспект.

2.Підготувати повідомлення про

Французького фізика

Бенуа Клапейрона

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №8

 

1.Обчисліть масу молекули вуглекислого газу. (3 бали)

 

2.Визначте об'єм балона, у якому за температури 7ºС та тиску 100 кПа міститься 2,4 ·1015 молекул. (3 бали)

 

3.Скільки молекул гелію міститься в балоні об'ємом 200 л, у якому при нормальному атмосферному тиску середня квадратична швидкість молекул  дорівнює 550 м/с? (3 бали)

 

4.У кімнаті об'ємом 60 м³ розлили 0,1 г парфумів з молярною масою 50 г/моль. Яка кількість молекул міститься в 1 л повітря цієї кімнати? (3 бали)

 


 

 ПОШУК ПО САЙТУf3
f3
f3
ped
Фанки Лайн 
© 2007 ""