Уроки математики

У період війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, важливими формами навчання, зокрема математики, є дистанційне.

Організовуючи дистанційне навчання, варто враховувати місце перебування учасників освітнього процесу, їх емоційний стан, рівень безпеки освітнього середовища тощо.

Значення математичної освіти під час війни обумовлюється такими чинниками:

1) Здатність аналізувати, критично мислити найкраще розвивається в процесі навчання математики. В сучасних умовах, коли війни супроводжуються пропагандами, важливо, щоб людина вміла перевіряти та співставляти факти, аналізувати, робити власні висновки, наводити контрприклади тощо.

2) Після війни потрібно буде відбудовувати економіку, що неможливо зробити без ґрунтовних знань з математики майбутнього покоління.

3) Тривалі перерви у вивченні математики призводять до втрати певних навичок.

Найпродуктивним є систематичне навчання математики.

4) Математичний апарат є необхідним для вивчення й інших галузей. Без наявності певного рівня математичних компетентностей  ускладнюється вивчення інших галузей у подальшому

Від організації роботи викладача залежить скільки тем навчального матеріалу зможуть засвоїти здобувачі освіти, якими методами й прийомами при цьому потрібно користуватися та на якому рівні це відбуватиметься. Сучасний педагог має орієнтуватись на методи, технології навчання, що дозволять ефективно донести інформацію до всіх . Наразі, врахувати можливі місця перебування здобувачів освіти :  вдома, поза межами міста, або за кордоном.  Основна мета – всі учні, в результаті, повинні опинитися в рівних умовах, незалежно від місця, безпеки та технічних можливостей.