Виробнича практика

У здобувачів освіти  навчальної групи ОС-420 Барвінківського професійного аграрного ліцею виробнича практика з професії   4121 «Офісний службовець (бухгалтерія)»  в розпалі.

     Під час проходження  практики відбувається не тільки  закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, а й формування професійних   вмінь приймати самостійні рішення  в певних виробничих  умовах.

     Здобувачі освіти оволодівають  сучасними методами та формами організації  праці в державних установах, приватних підприємствах та фермерських господарствах.     

     На  робочому місці практиканти заповнюють первинні бухгалтерські документи, складають кореспонденцію рахунків, ведуть облік майна, коштів, розрахунків тощо.  Учні вдало  застосовують теоретичні знання на практиці.

     Коваль Анастасія та Слободянник Альона проходять виробничу практику в приватному акціонерному товаристві «Гусарівський гірничо-збагачувальний комбінат формувальних матеріалів». Дівчата працюють з обліковою документацією, проводять розрахункові операції, мають  позитивні відгуки від керівника практики Трубчанін Вікторії Валеріївни та головного бухгалтера Копійки Наталії Володимирівни.