Виробниче заняття на полігоні у гр.СТВ-106. Тема: “Машини і механізми для збирання врожаю”.

Метою викладання навчальної дисципліни ― Системи машин і технологій в природокористуванні є: набуття здобувачів освіти комплексно

спеціальних знань та практичних навиків необхідних для організації ефективного використання природних ресурсів та оцінки техніко-економічної ефективності основних типів машин і обладнання, а також прогресивних технологій.