Засідання методичної комісії майстрів в/н та викладачів ПТП

28 травня 2020 року  відбулося онлайн-засідання  методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки з використанням платформи Zoom. Проведення засідання було побудовано відповідно до плану роботи методичної комісії, в ході якого було:

•          Заслухано доповіді на теми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці» (підготувала викладачка Перебийніс Юлія), «Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в процесі навчання за інноваційними технологіями» (підготувала викладачка Псялига Інна) та «Використання інтернет-ресурсів при створенні завдань для контролю знань з предметів професійно-теоретичної підготовки» (підготувала викладачка Михайленко Вікторія);

•          Висвітлено підсумки виробничої практики здобувачів освіти групи ОС – 420;

•          Підведено підсумки конкурсів фахової майстерності серед учнів ліцею;

•          Розглянуто стан викладання предметів: Гігієна та санітарія виробництва, Облік, калькуляція та звітність,       Основи діловодства, Технологія приготування борошняних кондитерських виробів, Технологія приготування їжі з основами товарознавства, Устаткування підприємств харчування, виробничого навчання з професій: «Кондитер» та  «Тракторист сільськогосподарського виробництва».