Інформація для викладачів

Інформаційний бюлетень

Педагогічна компетентність  учителя –запорука успішного учня

 (за журналом «Профтехосвіта», 2018 рік)

Компетентність (від лат.competens – належний, відповідний) – сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію .

 1. Валентина Дерев’янко, Алла Михайлюк. Методична компетентність педагогічного працівника: досвід формування в НМЦ ПТО у Луганській область. – №12, грудень, -с.6.

 2. Віктор Василенко. Соціальне партнерство як складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на Дніпропетровщині. -№8, серпень, – с.2.

 3. Вікторія Крамаренко. Формування фахової компетентності засобами професійно спрямованих завдань із української мови.-№6, червень,-с.14.

 4. Володимир Корінчук. Наталя Корінчук.  Формування професійних компетентностей. Реалізація наскрізних піній через розв’язування прикладних задач із математики. – №9, вересень, – с.11.

 5. Галина Кушнір. Навчальне господарство ліцею: база для удосконалення знань, умінь і навичок. -№1, січень, – с.42

 6. Євгенія Тутука. Ключові компетентності. З досвіду формування на уроках хімії. – №10, грудень, – с.10.

 7. Ірина Панько. Професійне спрямовання на уроках хімії. Реалізація у майбутніх працівників аграрного профілю. – №1, січень, – с.20.

 8. Ірина Скибан. Культура міжособистісних стосунків і правова компетентність. Професійно-орієнтовані завдання для майбутніх кваліфікованих робітників.-№6, червень, – с.37

 9. Наталя Муха. Відео урок як засіб удосконалення компетентності викладача. -№8, серпень, с.10.

 10. Тетяна Гаєва. Професійна підготовка. Реалізація компетентнісного підходу в умовах освітнього процесу. -№7, липень, – с.4

 11. Тетяна Гриневич. Усі вправи на уроках математики як засіб реалізаціяї компетентнісного та діяльнісного підходів. – №1, січень, – с.24.