Новинки літератури та преси

Сучасні педагоги мають постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою; вивчати нові течії в педагогіці, знайомитися з працями сучасних педагогів-новаторів, вчитися впроваджувати нові сучасні педагогічні технології на своїх уроках, тобто – підвищувати професійну компетентність.

Такою літературою забезпечують видавництва «Основа», «Шкільний світ», «Ранок».

 На допомогу викладачу-предметнику бібліотека пропонує та рекомендує методичну літературу:

 1. Коновалова М.В. Педагогічні технології: інструментарій, механізми, технологічна карта. У книзі подано структурні схеми основних типів уроків, схеми його аналізу, ведення документації, виконанням навчальних програм тощо.

 2. Сучасні освітні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування: методичний посібник. У методичному посібнику розгорнуто описано стан та особливості впровадження сучасних технологій у освітньому процесі, значне місце відведено ІКТ.

 3. Ємчик Л.Ф. Професійно спрямоване вивчення фізики у процесі підготовки робітників сфери обслуговування: навчально-методичний посібник. Посібник є доповнення до основного підручника з фізики, поданий матеріал сприятиме ефективнішому засвоєнню учнями знань з фізики для подальшого використання їх у фахових дисциплінах і у майбутній практичній роботі.

 4. Робак В.Є. Біологія (для ПТНЗ кулінарного профілю):навчально-методичний посібник. Основний зміст посібника відображає матеріал 10-11кл.(рівень стандарт), поглиблено і професійно спрямовано розглянуто питання які стосуються майбутньої професійної діяльності кваліфікованого робітника кулінарного профілю.

 5. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром. У посібнику в простій формі викладені основи теорії навчання, опис сучасних технологій, актуальних методів та форм навчання, поради щодо аналізу уроку.

 6. Дегтярьова Г.А. Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти: навч. – метод. посібник.  У посібнику подано науково-методичні матеріали щодо організації та проведення сучасного уроку з використанням ІКТ і ресурсів Інтернет. Також допоможе не тільки поглибити теоретичну підготовку викладачів, а й сприятиме їх творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації освітнього процесу в умовах інформатизації освіти.

 

 

 

Періодична література, яка може бути корисною викладачам з предметів загальноосвітньої підготовки.

Одним з найбільш інтенсивних і динамічних етапів гартування особистості викладача – є навчання.
В освітньому  процесі викладачам та учням неоцінену допомогу надають фахові періодичні видання. Тому бібліотека нашого ліцею щорічно передплачує таки періодичні видання:

 

 1. Вісник профосвіти. Орган Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

 2. Завуч Усе для роботи. Журнал якій допоможе кожному викладачеві, урізноманітнити заняття, зробити їх цікавими – без проблем.

3.   Інформаційний збірник для освітян. Офіційне видання МОН України.

 1. Освіта та право. Газета профспілки працівників освіти і науки України.

5.   Освіта України. Офіційне видання МОН України, широке коло освітніх питань. Виходить щопонеділка.

6.   Офіційний вісник України. Єдине повне офіційне видання, що вміщує усе поточне законодавство усіх гілок влади України та міжнародні угоди, ратифіковані Україною.

 1. Методист. Методичний журнал для методистів освітніх закладів.

 2. Педагогічна майстерня. У газеті є все: освіта і навчання, учень і викладач, конспекти і  сценарії…

 3. Позакласний час. Допоможе педагогам спілкуватися з учнями на різні теми, нові рубрики (Історія в особах, відкривай Україну, цей день у календарю),  а також на допомогу вчителю предметнику.

10.Практикум управління закладом освіти. Журнал робочих ситуації для директора школи. Тематичні випуски – «Пожежна безпека», та «Оплата праці у запитаннях і відповідях».

11.Професійна освіта. Науково – методичний журнал. Методика навчання, розробки уроків, наукові праці. Схвалено вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

12.Профтехосвіта. Журнал №1 для профтехосвітян і для тих, хто творить майбутнє країни. Досвід роботи, інноваційні технології.

 Виходить за сприяння Національної академії педагогічних наук                     України.

 1. Урядовий кур’єр. Державне життя України. Газета Кабінету Міністрів України.

Важливо, щоб кожен, хто завітав до бібліотеки знайшов «свою»

книжку з усвідомленням, що читати – це сучасно, креативно, цікаво. Запрошуємо до бібліотеки для ознайомлення і бажаємо приємного читання.