Загальноосвітня підготовка

   “СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ — ЦЕ ТОЙ, ХТО РОЗКРИВАЄ ПОТЕНЦІАЛ УЧНІВ, А НЕ ПРИМУШУЄ ЇХ ВЧИТИ УРОКИ” — МИКОЛА СКИБА

  Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюють   викладачі:

 • Перебийніс Ю.Ю.
 • Мячкіна Л.А.
 • Псялига І.О.
 • Чухно О.В.
 • Кіяшко М.В.
 • Галашко С.В.
 • Сова А.О.

  Склад викладачів-професіоналів, сучасна матеріально-технічна база (навчальні кабінети оснащені комп’ютерами) роблять ліцей привабливим для учнів та їх батьків.

  У ліцеї працює 7 викладачів загальноосвітніх дисциплін:

 • математика, інформатика
 • фізика та астрономія
 • біологія та екологія
 • фізична культура
 • історія, географія
 • захист України
 • українська мова та література, зарубіжна література, англійська мова.

В Барвінківському професійному аграрному ліцеї є багато цікавих кабінетів, в яких працюють компетентні, працьовиті, творчі викладачі. 

Кабінети – це  центри навчальної, позаурочної та виховної роботи.

Одним із таких кабінетів є кабінет фізики.

ФІЗИКА

Фізика-наука не проста, але цікава.

Фізика-один з найцікавіших  предмет програми ліцею.

Вивчаючи цей предмет, здобувачі освіти одержують знання, які стають     необхідним фундаментом життя кожної людини.

Від своїх здобувачів освіти я очікую підвищення мотивації  до вивчення фізики, розвиток інтелектуального рівня вихованців,  удосконалення навичок і умінь здобувачів освіти у фізичному експерименті, практичне використання отриманих знань. Закони не дають тільки в кабінеті, фізика-це наука про природу, а не набір формул.

 Значної уваги щодо розвитку інтелекту здобувачів освіти приділяю і в процесі позакласної роботи. Працює гурток «Квант».  Щорічно у квітні цікаво проходить  тиждень фізики. Це і тематичні лінійки, інтелектуальні ігри.

Проводиться робота з обдарованими учнями за індивідуальним планом. Це підготовка здобувачів освіти до участі в олімпіаді та інше.

Навчаючи фізики, забезпечую значну частину, тих практичних умінь і навичок, які здобувачі освіти винесуть із ліцею, засвоять заради використання  у своїй майбутній професії, у побуті.

Після завершення навчання випускник буде інтелектуально розвиненим, ерудованим, винахідливим, матиме широкий кругозір.

 

Гурток «Квант»

 

СССтворення лепбуків

IMG_20190408_133433

Експеременти на уроках фізики

Захист проєктів на уроках фізики

Кабінет фізики

1586841370205

 

 

КАБІНЕТ  МАТЕМАТИКИ

    Головна мета роботи кабінету математики – створення умов для забезпечення якісної математичної освіти здобувачів освіти, формування сучасної компетентної особистості випускника, здатного до самостійної творчої діяльності та застосування набутих знань з основ математики впродовж життя.
Правильно створене навчально-розвивальне середовище та ефективне використання обладнання кабінету допомагає в забезпеченні комфортних умов для ведення освітньої діяльності, дає змогу учням легко вивчати і запам’ятовувати  матеріал, відповідально й зосереджено працювати, творчо розвиватися.

 

1111111

222222222

44444


 


Кабінет Історії

Історія як предмет є унікальною, бо впливає на формування системи мислення, надає можливість людині вільно пересуватися в історичному просторі, озброює її знанням істо­ричного досвіду, що в результаті дозволяє правильно оцінювати су­часні політичні й соціальні процеси. До того ж, історичні знання сприя­ють формуванню власної точки зору особи і, разом з тим, вчать цінувати й поважати думки інших.

     Історичні дисципліни виховують та розвивають широту мислення, твор­чу уяву, толерантність, громадську активність особистості.

     Таким чином, історична освіта пок­ликана готувати молодь до само­стійного життя у сповненому су­перечностей сучасному світі, ство­рити сприятливі умови для взаєморозуміння між людьми, що представляють різні культурні, ет­нічні й релігійні традиції, допомог­ти людині усвідомити себе не лише представником певної країни і ре­гіону, але й громадянином Європи та світу.

Рисунок3

IMG-3be00656deeece6ffcb0edf625ec72af-V

IMG-1a1cf09faa1802f2760c83051d27dbf9-V

IMG-6a82cf15eb58ca0283b1e875a9ec8340-V

Рисунок5

Рисунок4

Рисунок2


КАБІНЕТ

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

 

Навчальний кабінет предмета «Захист Вітчизни» призначається для проведення навчальних теоретичних і позаурочних занять.

Кабінет створено з метою  формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання.

Завдання:

 • підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і військового часу;

 • ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;

 • набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань.

Обладнання:

державні нормативні документи щодо вивчення предмету захист Вітчизни;

стенди, що відображають зміст основних розділів навчального матеріалу;

навчальне обладнання для відпрацювання практичних

Військово- патріотичне виховання в ліцеї проводиться на високому рівні існує гурток “патріот” Учням цікаво займатися військовою справою. Програма поділена для дівчаток і юнаків. В дівчат більше медичної допомоги. У юнаків зброя тактична фізична стройова вогнева підготовка. Всім цікаво відвідати заняття і гурток.

изображение_viber_2020-05-12_17-34-26

изображение_viber_2020-05-12_17-33-20

изображение_viber_2020-05-19_14-11-50

изображение_viber_2020-05-19_14-11-05

изображение_viber_2020-05-19_14-14-26

изображение_viber_2020-05-19_14-12-59

изображение_viber_2020-05-19_14-12-09

 

 


Кабінет Іноземної мови

Кабінет іноземної мови – це творча лабораторія викладача, що мотивує здобувачів освіти до вивчення предмета «Іноземна мова».

       Ефективність процесу навчання підвищується завдяки використанню  відеоматеріалів, що дозволяє не тільки тренувати пам’ять, але і значно покращити рівень володіння англійською мовою.

    У кабінеті є необхідна методична і наукова література для вивчення предмета: підручники, книги для позакласного читання, словники, довідники з граматики та лексики, добірки журналу “Англійська мова та література”.

     Головним завданням кабінету іноземної мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково-пошукової роботи учнів, викладачів, узагальнення і поширення надбань педагогічного досвіду. Я, як викладач-наставник, допомагала учениці гр. КК – 205, Санжаревській Світлані, підготувати роботу для участі в обласному конкурсі серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти на кращий краєзнавчий проєкт «Моя земля – земля моїх батьків». Наша плідна праця дала позитивний результат –  І місце.

ywbBrxrqKCk

IMG-556adfe2305f48c97f24c2fb547d19d5-V

22222222222222

11111111111111111111

4444444444

3333333333


 
Кабінет Фізичної культури

    На початок нового навчального року навчається 200 учнів, з яких 40 систематично займаються в спортивних секціях. Чинна навчальна програма, яка передбачає два-три  уроки фізичної культури щотижня, не забезпечує необхідного обсягу рухової активності учнів, що сприяє збільшенню кількості відвідувачів існуючих секцій з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу та спортивних танців та створенню нових. Навчальні заняття з фізичної культури  проводить Чухно Ольга Вікторівна.

    В галузі фізичного виховання все ще актуальною є проблема доцільного використання методичних підходів щодо розвитку ініціативних та творчих здібностей учнів, особливо в позаурочній діяльності. Вони надають широкі можливості для підвищення інтересу до занять фізичними вправами, організації пізнавальної діяльності учнів, шляхом надання їм більшої самостійності, творчої ініціативи, шляхом ускладнення поставлених задач, що вимагає застосування  набутих знань, вмінь та навичок в різних змінних умовах навчальної діяльності.

1578738681667

изображение_viber_2020-05-18_17-19-38

изображение_viber_2020-05-18_17-19-26

1111

7777

22222

55555

66666

3333

4444444


Кабінет хімії, біології і екології

   Кабінет хімії, біології і екології є місцем проведення навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час, що здійснюється за комплексного використання за­собів навчання, демонстрування дослідів, виконання самостійних екс­периментальних, лабораторних, практичних робіт, роботи з книгою, довідковим та роздатковим матеріалом. Наочний та дидактичний матеріал дозволяють краще засвоювати навчальний матеріал.

   Кабінет оснащено відповідними меблями, пристроя­ми, наочними посібниками, навчальним обладнан­ням. У кабінеті проводяться не лише уроки, а й позакласні заходи, індивідуальна робота з учнями, виставки і презентації учнівських робіт.

   Окрім цього, кабінет хімії, біології і екології має достатню кіль­кість науково-теоретичної, методичної та популярної літератури для систематичного підвищення наукової та методичної кваліфікації викладача.

   Методична оснащеність кабінету, а також оздоблення красивими композиціями з кімнатних рослин сприяє виникненню творчої атмосфери навчання і дослідницької роботи учнів.

IMG-532e94fac365bc95a29379d5c1533651-V

IMG-1589956120698-V

IMG-1589956135324-V

IMG-c66d3e39df994fc3b66389b03308c327-V

IMG-1589956127413-V

DSCN3528_cr


КАБІНЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб, наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості. 

 

Конституція України та Закон про мови юридично унормували функціонування української мови як державної. І сьогодні завдання освіти – виховати нове покоління, яке б вільно володіло українською літературною мовою в усній і писемній формі як засобом та умовою успішної соціалізації і самореалізації особистості. Саме цьому сприяє робота кабінету «Українська мова та література».

Оформлення кабінету виконане в сучасному українському стилі. Створено навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру. Кабінет оснащений комплектами дидактичного, роздаткового матеріалу з різних тем української мови та літератури. Є в кабінеті різні словники української мови та сучасна методична література.

На базі кабінету щорічно проходять різні мовні конкурси, зокрема Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури. Це конкурси, які мають державне значення, бо готують до життя покоління українців, яке себе поважає, яке ставить собі за мету – бути успішними на своїй землі. Учні ліцею є постійними учасниками Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури.

Звичайно, найбільша моральна відповідальність за це лежить на викладачеві. Завідує кабінетом Казьонна Марина, педагогічне кредо якої : “Важливо стати для дітей не лише вчителем, а й другом”. Тема над якою працює: «Активізація творчих здібностей учнів через систему роботи з формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури”. Вона впевнена, що досконале володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно-зорієнтованого світогляду, запорука професійної кар’єри. До цього спонукає і своїх вихованців.

изображение_viber_2020-05-12_19-04-36

DSCN0519

DSCN0492

DSCN0001

DSCN0052

DSCN1790

DSCN1788

DSCN1792

изображение_viber_2020-05-12_19-04-35