Карантин – привід покращити свій спосіб життя!!!

Карантинні заходи накладають певні обмеження щодо повноцінного освітнього процесу у закладах професійно-технічної освіти і не тільки. Постало питання: яким чином забезпечити дистанційне навчання здобувачів освіти з різних дисциплін і фізичне виховання не виняток. Але не всі розуміють необхідність такого навчання саме з фізичної культури. Працюючи дистанційно, переважна кількість викладачів зіткнулася з проблемою нерозуміння здобувачів освіти  значення і необхідності щоденного виконання фізичних вправ чи ранкової гімнастики. Тому перед нами  постала задача більш детального пояснення поняття фізичного виховання та його ролі у розвиткові та становленні людини як особистості.                                                                                                                                    Фізична культура та здоровий спосіб життя є складовою всебічного розвитку людини. Воно спрямоване на забезпечення фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров’я, морфологічне і функціональне вдосконалення організму в цілому. Чим більше розвинені фізичні і духовні сили людини, тим вищий рівень її працездатності і результативності праці. Здорова людина більш активна, мобільна, життєрадісна і загалом життєздатніша.                                                                                                                                Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань сучасного суспільства. У будь-якій країні, що заснована на гуманістичних і демократичних принципах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави, воно – безперечний пріоритет, запорука життєстійкості і прогресу суспільства.

     Воно вирішує ряд значущих суспільних завдань, а саме:

  • підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури;
  • сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;
  • формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
  • отримання необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності;
  • використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;
  • виховання організаторських навичок, особистої гігієни та загартовування організму;
  • уміння виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;
  • виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;

 

     У процесі занять фізичними вправами зміцнюється не лише тіло людини але й розвиваються такі моральні якості, як працьовитість, дисциплінованість, наполегливість, вольові якості. Систематичне виконання фізичних вправ сприяє прояву вольових зусиль, які є дуже необхідними в житті , наприклад, при збереженні уваги при втомі; подоланні труднощів, обумовлених функціональними зрушеннями в організмі; подоланні негативних емоцій (страху, невпевненості, розгубленості); дотриманні певного режиму життя, тренування і харчування. Саме це людину буде дисциплінувати та мотивувати на подальші досягнення в його житі. .   
     Тільки систематичне виконання фізичних вправ стає запорукою міцного здорв`я, покращує фізичні якості, зміцнює імунітет і формує життєрадісну працездатну особистість. Тому під час карантину ні в якому разі не слід припиняти займатися фізичними вправами. Для цього запропоновано дистанційну роботу з виконання різних комплексів фізичних вправ за допомогою інтернет платформи ZOOM, VIBER. Для того, щоб самостійно виконувати  фізичні  вправи  треба мати необхідне уявлення про мету, обсяг, порядок та послідовність фізичних навантажень.
         Підлітковий вік  це час, коли організм людини продовжує розвиватися, і за роки навчання в можна максимально зміцнити силу, серцево-судинну систему, красу тіла і набути великого запасу міцного здоров’я на все життя та обов язково здорове харчування. Але, якщо не дотримуватись здорового способу життя , то не тільки не буде користі, а й можна нанести собі великої шкоди.

Ранкова зарядка і загально-фізичні вправи – для підтримки нормального функціонування організму, а тематичні тренування – для підвищення фізичних якостей. Треба розуміти, що тренування з навантаженнями розвиває силу і об’єм м’язів, а тренування на витривалість – зміцнює серцево-судинну систему. Спритність розвивається під час виконання складно-кординаційних вправ. Тому під час карантину в умовах ізоляції найкращий вибір для самостійних занять буде багатофункціональний вид тренування, що об’єднує всі інші – це, так зване, колове тренування. Виконуючи вправи по колу з невеликим навантаженням і з обмеженим часом відпочинку між ними, необхідно контролювати самопочуття та частоту серцевих скорочень. Для тренувального ефекту пульс має бути в діапазоні 110-120 ударів – для початківців і 120-140 ударів – для більш підготовлених.

По-друге, плануючи тренування протягом дня, перше заняття треба починати з ранкової зарядки. Вона має складатися з легких вправ, тому що організм ще не прокинувся. Вправи загально фізичної підготовки на всі групи м’язів можна виконувати протягом дня 2-3 рази, а то і більше, за бажанням. Необхідно розуміти, що ранкова зарядка, загальнофізичні вправи, розминка перед тренуванням мають один характер; для того, щоб правильно їх виконувати треба уявляти, які функції відбуваються в організмі. Як тільки починаємо розминку, надниркові залози поступово по краплині виділяють адреналін до потрібної кількості, таким чином розганяючи резервну кров з черевної порожнини по всіх м’язах. Підвищується температура тіла, розширюються судини, відкриваються найдрібніші капіляри, мобілізуються всі функції організму і покращується психологічний настрій. М’язи і зв’язки стають еластичними. Виконання розминки теж має свою послідовність. Починати потрібно з найменших м’язів, поступово переходячи до більших: кисті, передпліччя, плечі, шия, тулуб, ноги.

     По-третє, найкращий час, за законом біоритмів, для виконання тренувань для розвитку фізичних якостей і корекції фігури з 11:00 до 13:00 і з 17:00 до 19:00.
     По-четверте, якщо розминка на початку тренування потрібна для поступового запуску організму і підготовки до подальших навантажень, то заключна частина або заминка, після основної частини не менш важлива і не менш корисна. Вона необхідна, щоб привести свій організм до нормального, спокійного стану. Тому після навантаження та гарного розігріву доцільно і необхідно виконувати вправи на розтягування всіх груп м’язів. В кінці занять м’язи мають підвищений тонус і збуджену нервову систему. Примусове розтягування знімає напруження і заспокоює нервову систему. В процесі розтягування суглоби працюють на повну амплітуду і стають менш вразливими до травмування. Ще одна перевага – м’язи вдвічі швидше відновлюються.