Роль КМЗ у формування компетентного конкурентноспроможного робітника

Докорінні зміни в соціально економічних умовах життя нашого суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед нами постає завдання – не просто дати здобувачам освіти певні знання і уміння, а сформувати таку людину, яка здатна твердо мислити, приймати рішення й адаптуватись до будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і в першу чергу його взаємодії з здобувачами освіти на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язання таких завдань, значною мірою сприяє організації методичної роботи. Тому кожного місяця в нашому ліцеї працює методична комісія загальноосвітніх дисциплін.
На нашому четвертому засіданні опрацювали тему «Роль КМЗ у формування компетентного конкурентноспроможного робітника».
Форма проведення: панорама методичних ідей і заходів.
На засіданні були розглянуті такі питання:
1.Використання КМЗ як ярлика майстерності та професійності педагога – доповідач Людмила Мячкіна.
2.Методичний арсенал дидактичних засобів у формуванні компетентного конкурентоспроможного робітника – доповідач Микола Кіяшко..
3.Міні-тренінг «Електронні освітні ресурси для Нової української школи» доповідач Вікторія Михайленко
4.Практичне заняття «Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації державних освітніх стандартів» – Артем Сова.